โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
Watbangyapraek School
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เพียรศึกษา  มารยาทดี  มีวินัย


ข่าวสารและกิจกรรม


ผลงานครูนักเรียน
.
ข่าวการศึกษา

Contact Us

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
20 หมู่16 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
สมุทรปราการ 10130
โทร : 02 3859191 , อีเมล์ :


Copyright © 2019 Watbangyapraek School Rights Reserved.
For Webmaster