โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
Watbangyapraek School
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เพียรศึกษา  มารยาทดี  มีวินัย


  ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามเราผ่าน FACEBOOK


ผลงานครูนักเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรณที่ 21 ด้วยการบูรณาการการสร้างสรรค์หุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม
.
ข่าวการศึกษา

Contact Us

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
20 หมู่16 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
สมุทรปราการ 10130
โทร : 02 3859191 , อีเมล์ :


Copyright © 2019 Watbangyapraek School Rights Reserved.
For Webmaster