โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
Watbangyapraek School
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน

แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561 และเปิดเรียน ปี2562
ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-01

Contact Us

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
20 หมู่16 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
สมุทรปราการ 10130
โทร : 02 3859191 , อีเมล์ :


Copyright © 2019 Watbangyapraek School Rights Reserved.
For Webmaster