แผนปฏิบัติการประจำปี2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-04

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกจัดกิจกรรม วันเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2561 เมื่อ 29 มีนาคม 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-09

โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ การสื่อสารสองภาษา

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-09

แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561 และเปิดเรียน ปี2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-01

ร่วมแสดงความยินดี และ ต้อนรับ ผอ.วิสูตร ยอดสุข

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-01

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เมื่อศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-01